top of page

Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz – razem i osobno

L_P_01.jpg

LUDMIŁA POPIEL

 (1929, Zarównie – 1988, Warszawa)

jerzy_fedorowicz_1.jpg

JERZY FEDOROWICZ

 (1928, Pruszków – 2018, Warszawa)

Ukończyli ASP w Krakowie w roku 1954. Artyści plastycy, projektanci wybitni przedstawiciele polskiego nurtu awangardowego i konceptualnego. Obok twórczości indywidualnej wiele prac wykonywali wspólnie, wśród nich ważniejsze to: „A-B METR” (1970), „Przekształcenie" (1972), „Pejzaż obiektywny” (1973), „Synchron” (1977), „Bielszy niż śnieg” (1978), „In” (1979), „ 3 I rzekł im” (1983).

Brali udział w wystawach grupowych, problemowych, sympozjach i spotkaniach artystycznych. Byli inicjatorami, organizatorami i uczestnikami Spotkań Artystów i Teoretyków Sztuki w Osiekach (1963–1981). Plenery te zapoczątkowały kolejne spotkania polskiego ruchu awangardowego.

Prace indywidualne z lat 60-tych XX wieku to kompozycje abstrakcyjne w rygorze geometrycznym. W latach 70-tych i 80 tych akcjach tekstach i działaniach w większości wspólnych eksplorowali zjawiska postrzegania,  zależności między pojęciem, mitem a rzeczywistością, przekazu informacji (zależności między fikcją a rzeczywistością i psychologicznymi uwarunkowaniami percepcji). Poruszali kwestie ekologiczne zarówno w proponowanych rozwiązaniach urbanistycznych (system S.E.N) jak i w postulatach oszczędności  środków przekazu artystycznego (teoria niskiej aktywności Jerzego Fedorowicza rozwijana od 1975).

Ich prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum w Koszalinie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.

„Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz niechętnie zabiegali  o wystawy, katalogi czy jakiekolwiek inne formy promocji. Wystarczał im sam proces tworzenia, a resztę – w tym dokumentację i interpretację – pozostawiali historykom i krytykom sztuki. Prace i idee Popiel i Fedorowicza – formułowane cztery i pięć dekad temu – rezonują bardzo mocno z kluczowymi problemami współczesności” (Kuźmicz, 2019).

To w jakim stopniu spuścizna Artystów zostanie odczytana i poddane refleksji zależy od żyjących w tej współczesności.

skan_04-08-201200076_edited.jpg
bottom of page